A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Å
Ä
Ö

                  Lövfällande träd och buskar

' Apollo '
(Mahonia aquifolium)
Ursprung: Ursprungligen vildväxande i i Nordamerika längs Stilla havet - från British Columbia till Oregon, Kalifonien och Arizona. Den har varit i odling sedan 1823. Den är uppkallad efter den framstående amerikanska hortikulturisten av irländs börd, Bernhard M´Mahon (1775-1816)
Växtsätt: Städsegrönbuske med tvåkönade blommor. Vildväxande i fuktig väldränerad jord
Blad: Styva, läderartade och uddflikiga bladen är dekorativa och används ofta i blomdekorationer.
Blommor: Regelbundna klasar med gula blommor. Blomdelarna sitter tre och tre. 9 foderblad i tre kransar, 6 kronblad i två kransar, 6 ståndare i två kransar. De mörkblå, köttiga bären används i Nordamerika för vinberedning
Egenskaper: Motstår låga temperaturer liksom luftföroreningar. Den växer åter upp om den skärs ner
Förvärv: Kalenius 080513
Gåva från Karin och Lennart Olsson, Koppom
Till minne av Hilda och Sven Johannesson, Arvika
Foto: Bertil Gustafsson

' Björkspirea '
(' betulifolia ')
Ursprung: Nordamerika (sammanlagt finns ett 100-tal vildarter av spirea i Nordamerika
Växtsätt: Bredvuxen, kompakt buske 0,6-1,0 m hög. Som äldre blir den bredare än hög eftersom den bildar rotskott.
Blad: Mellangröna. Påminner i formen om björklöv.
Blommor: Blommar i juni med vita, små blommor i 3-6 cm stora klasar.
Egenskaper: Trivs i både sol och halvskugga. Utmärkt som underplantering till träd eller i framkanten av buskage eller i slänter. Zon 6.
Förvärv: Gåva från Bertil Gustafsson
Foto: Bertil Gustafsson

' Bollpil '
(syn. Knäckepil, Finsk pil, Klotpil) (Salix fragilis 'Bullata')
Ursprung: Släkten Salix (videväxter) omfattar cirka 400 olika arter, varav 243 arter är vildväxande i Sverige. Hybriden Bullata härstammar från Karelen i Finland.
Växtsätt: Bredvuxen, kompakt buske 0,6-1,0 m hög. Klotformad. Höjd 5-6 m
Blad: Smalt lansettlika.
Egenskaper: Anspråkslös. Växer snabbt. Zon 6.
Förvärv: Stickling från moderplanta inköpt 1988 på Kalenius i Arvika.
Foto: Bertil Gustafsson

' Brudspirea '
(Spiraea x arguta)
Ursprung: Spiraea tillhör familjen rosacea och finns i mer än 80, arter spridda på norra halvklotet. Arugata är en hybrid mellan Spiraea x multiflora och Spiraea thunbergii. Arten odlas som trädgårdsväxt i Sverige.
Växtsätt: Bågböjda grenar. Blir upp till 2,5 m hög
Blad: Lansettlika till omvänt äggrunda, 15-40 mm långa och 5-15 mm breda. Ofta dubbeltandade.
Blommor: Blommorna är vita och sitter i små kvastar längs grenarna.
Odling: Gallra ur de äldsta grenarna efter blomning.
Egenskaper: Trivs i soligt läge. Föredrar väldränerad jord.
Förvärv: Gåva från Göte Skarfält.
Foto: Bertil Gustafsson

' Druvfläder '
(Sambùcus racemòsa)
Ursprung: Karaktäristikt inslag i skogsbryn och i snårskog i Europa och västra Asien. I Sverige var den ursprungligen en parkväxt, vilkan har förvildat sig fån Skåne upp till Ångermanland, medan den är sällsynt på Öland och Gotland.
Växtsätt: Lövfällande buske upp mot 4 meter, Bågböjda stammar.
Blommor: Gröngula blommor i äggformade klasar i juni.
Odling: Gallra ur de äldsta grenarna efter blomning.
Frukter: Ljusröda bär, innehållande tre-sex frön, vilka mognar relativt tidigt, på sina håll redan i juli. Fröna innehåller en glykosid, vilken kan förorsaka förgiftning!!
Egenskaper: Trivs på kväverik mulljord. Vill ej ha kalk!
Förvärv: Växer vilt i naturparken i Koppom.
Foto: Bertil Gustafsson

' Fågelbär '
(Prunus avium)
Ursprung: De första uppgifterna om odlade fågelbär kommer från Mindre Asien, från slutet av 300-talet f.Kr. Arkeologiska fynd bekräftar förekomsten av ett vilt körsbär i Europa så långt tillbaka som på stenåldern.
Växer vilt i Sverige, med en nordgräns i Uppland. Två sorters fågelbär förekommer:
- Sötkörsbär
- Surkörsbär
Växtsätt: Pyramidformade träd, vilka kan bli 20-25 m högt
Blad: Eliptiska, sågtandade, håriga på undersidan. Skaften är försedda med ett par små bruna knölar (nektariner). Surkörsbersbladen är kala och saknar knölar på på skaften).
Blommor: Slår ut i maj, sitter i oskaftade flockar med röda fjäll vid basen. Surkörsbären har korta småbladiga skaft

Förvärv: Rotskott. Moderplantan var en gåva från Conny Philipsson i Edane
Foto: Bertil Gustafsson

' Hortensia '
(Hydrangea)
Ursprung: Finns i 23 arter, vilka förekommer i Asien, Nordamerika och ner till Anderna i söder.
Växtsätt: Låga till medelhöga. Grenarna har avflagnande bark
Blommor: Blommor i stora klasar eller runda samlingar på årsskotten.
Skötsel: Beskär kraftiga ettårsskott med ungefär 2/3 på våren.
Gåva från Ella Söderberg, Koppom, 2007.

' Klätterhortensia ' (Hydrangea anomala spp.petiolaris)

Ursprung: Kina, Japan Taiwan
Växtsätt: Klättrande eller krypande. Höjd 3-5 meter
Blad: Motsatta och långskaftade
Blommor: Flockblommig. Skir och riklig blomprakt i juni-juli.
Egenskaper: Härdig till södra Norrland
Förvärv: a) Gåva från Birgit och John Badh, Brobacken
b) Gåva från Ingrid Persson, Brobacken

' Korallkornell ' (syn. Rysk kornell) (Cornus alba 'sibirica')

Ursprung: Synonymen 'Rysk kornell' indikerar ursprunget.
Växtsätt: Busken förgrenar sig och kan få ett omfång på 2,5 m.
Höjd 2 m. Korallröda grenar.
Blad: Brett äggformade med vackert röda höstfärger.
Blommor: Oansenliga ¨gräddfärgade blommor i flock. Blommar under våren och försommaren. Under hösten blåaktigt vita, något daggiga bär.
Odling: Sol-halvskugga. Bör beskäras regelbundet. Förökas lätt med vedartade sticklingar, vilka skall sättas ut på friland tidigt på våren.
Egenskaper: Zon 7
Förvärv: Gåva från Anna Davidsson, Dalen.
Foto: Bertil Gustafsson

' Oxbär ' (Cotoneaster lucidus)

Ursprung: Flertalet Cotoneaster-arter är hemmahörande i Fjärran Östern och Kina. Arten Oxbär (integerrimus) är en äkta Europeisk art, inhemsk även i Sverige med spridning främst i Svealand, på Öland och Gotland.
Växtsätt: Upprätta grenar med en höjd upp mot 2-3 m hög
Blad: Mörkgrön, ganska små
Blommor: Små rosa blommor i juni.
Frukter. Svarta bär.
Trivs på väldränerad och stenig jord. Kan användas friväxande eller klippt. Härdig i stora delar av Sverige.
Förvärv: Förvärv: Fröplanta från Bertil Gustafsson

' Parkolvon'
(Viburnum lantana´)
Växtsätt: 1-3 meter hög buske
Blad: Ovala, mörkgröna bladskivor. På undersidan tätt stjärnhåriga
Blommor: Blommar i juni-juli. Platt, 5-10 cm bred blomställning med gulvita, illaluktande blommor. Svarta bär
Egenskaper: Förvildas ganska ofta
Förvärv: Skott från en gammal buske vid den före detta lärarbostaden i Stora Koppom. Gåva från Eva Wilke

' Rosentry'
(Lonicera tatarica)
Ursprung: Altaj och Turkistan i Asien
Växtsätt: 2-3 m hög och nästan lika bred
Blad: Motsatta, lansettlika, 4-6 cm långa, mörkgröna-blågröna
Blommor: 2 cm stora, vit-röda, parvis placerade. Blommar rikligt i juni.
Bär: Små, runda, rödaktig i augusti. Kort hållbarhet. Är något giftiga men äts av fåglar.
Egenskaper: Anspråkslös. Sol-skugga Zon 7.
Förvärv: a) Gåva från Göte Skarfält.

' Sibirisk spirea '
(Spiraea trilobata)
Ursprung: Kina och Turkistan. Tillhör familjen Rosacea
Växtsätt: Grenarna markant uppåtväxande, typiskt sicksackställda och glest besatta med blad. Busken blir ungefär
Blad: Bladen är nästan runda och är 1,5-2 cm långa och vanligen treflikiga och glest naggade
Blommor: Blommar i maj-juni. Busken blir då helt översållad med vita blommor i rundade klasar. Fröställningarna är oansenliga.
Bär: Små, runda, rödaktig i augusti. Kort hållbarhet. Är något giftiga men äts av fåglar.
Egenskaper: Trivs bra på vanliga jordar med goda näringsförhållande.
Förvärv: Gåva från Bertil Gustafsson.
Foto: Bertil Gustafsson

' Skogstry (Bentry) '
(Lonice'ra xylo'steum)
Ursprung: Vida spridd i Europa i skogsmarker, lundar och backar. Tämligen allmän i hela södra och mellerst Sverige upp till södra Norrland.
Växtsätt: Lövfällande, tät grenig buske. 1-3 meter hög. Grenarna ljusgrå, smala och tidigt ihåliga.
Blad: Kortskaftade, 3-6 cm långa, tunna, ovan gleshåriga, under tätt håriga och grågröna.
Blommor: I par, 12-16 mm långa, förs vita senare blekgula, 2-läppiga, med nedböjd underläpp.
Bär: 3-4 mm, rödglänsande, parvis ihopväxta vid basen. Innehåller det giftiga ämnet xylostein.
Egenskaper: Trivs på stenig, gärna kalk- och mullrik mark. Bären är giftiga. Härdig upp till södra Norrland.
Förvärv: Gåva från Bertil Gustafsson.
Foto: Bertil Gustafsson

' Slån '
(Prunus spinosa)
Ursprung: Växer vilt i Södra Sverige på soliga gräsbackar.
Växtsätt: Snårbildande buske, 1-3 m hög och 3-4 m bred. De äldre smågrenarna slutar i vassa tornar.
Blad: Elliptiska och ganska små samt fint sågade. Som unga är bladen håriga men blir senare kala och släta.
Blommor: Busken blir helt täckt av små vita blommor, vilka börjar slå ut före lövsprickningen.
Frukterna: Runda, 1-1,5 cm i diameter, mörkblå och något daggiga. Fruktköttet är grönaktigt, surt och har kärv smak. De kan användas i hushållet. Skördas efter det de frusit!
Egenskaper: Förökas genom sådd av fruktkärnor eller genom sticklingar. Zon 4.
Förvärv: Sticklingar från vildväxande moderplanta från Bohuslän. Gåva från Erling Bengtsson, Arvika.

' Snöbär '
(Symphocarpos album)
Ursprung: Snöbär, som tillhör kaprifolfamiljen, växte ursprungligen bara i östra Nordamerika, från Nova Scotia och Alberta söderut till Minnesota och Virginia. Den infördes troligen i Europa 1879. Odlad samt förvildad i Sverige på frisk näringsrik mark vid ödetorp, gårdar och bryn. Bildar där täta snåriga bestånd.
Växtsätt: Lövfällande, risig buske, omkring 1-1,5 meter.
Blad: Breda, äggrunda och kala
Blommor:Ljusröda, 3-8 tillsammans i klasar. Kronan cirka 5 mm, hårig på insidan. Blommar i juli-september.
Bär: Vita, runda, saftiga och mjuka. Älskas av fåglarna.
Egenskaper: Bildar talrika rotskott.
Förvärv: Gåva från Bertil Gustafsson1999. En av de allra första buskarna som planterades i det som senare kom att kallas Koppoms Rosarium.

' Tibast '
(Daphne meze'reum)
Ursprung: Vildväxande på lundar och skogsängar i större delen av Sverige. Fridlyst bl.a. i Värmland
Växtsätt: Liten buske 0,5-1 meter hög.
Blad: Sitter samlade på årskotten i grenarnas spetsar.
Blommor: Välluktande ljusröda blommor på bar kvist tidigt tidigt på våren. Ovala giftiga bär, vilka förs är gröna, senare under sommaren röda.
Egenskaper: Giftiga bär
Förvärv: Självsådd i Rosariet.

' Ölandstok '
(Potentilla fruticosa)
Ursprung: Vildväxande på Öland
Växtsätt: Liten buske, den vildväxande blir endast 0,1-1 meter hög.
Blad: Tre eller femflikiga, ljusgröna
Blommor: Blommar rikligt under sommaren och hösten.
Egenskaper: Anspråkslös när det gäller jord, men trivs bäst på sandjord i torra soliga lägen. Förökas genom delning eller med vedartade sticklingar. Zon 5
Förvärv: Gåva från Vivianne Andersson, Koppom (en förädlad sort).

❘ Koppoms Rosarium  ©  2006 ❘