Odlingstips
 

Text Rolf Engström (Bearbetad artikel från Rosenbladet nr 2 1996)

 

Tänk efter före!
I början då rosintresset är nytt och lockande är det en del saker man lätt glömmer eller inte vill tänka på då man planerar sin rosenträdgård. Frestelsen är stor att skapa något liknande som alla påkostade trädgårdsböcker lockar med. Att då få det förnuftiga rådet att ta god tid på sig och låta ideerna sakta mogna, är inte alltid så lätt att ta till sig. Njut av bilderna och låt dig bli inspirerad, men ha i baktanken att de beskrivna trädgårdarna oftast har helt andra förutsättningar än vad vi kan åstadkomma här i Norden.

Hur börjar jag?
Ta en titt på växtligheten runt omkring dig där du bor. Ligger landskapet öppet, är det blåsigt, eller har du tur att bo lite mer skyddat? Hur mycket sol kan du ge dina plantor? Väderstreck? Är jorden väldränerad, eller behöver den förbättras? Det är många frågor du ställs inför i början. Rosor är för det mesta mycket tåliga växter, men det kan vara bra att undersöka vad rosor helst ställer för krav. För att blomma tillfredsställande behöver de minst sex timmar sol per dag. De vill ha en skyddad plats att växa på och gäma cirkulerande luft. Undvik direkt söderläge. Luften kan där bli för het. Plantera inte heller för nära husgrunder eller utskjutande tak, där jorden många gånger är för torr. Närmare än 45 cm från väggen bör du inte plantera. Detsamma gäller för klätterrosor. Kom nära jorden...

Den bör vara lerhaltig och väl dränerad. Stillastående vatten gör att rötterna får för lite syre och rosen kan dö. Jorden måste däremot kunna hålla fukten, vilket sandjordar kan ha problem med. Blanda upp med trädgårdskompost. Rosor vill ha svagt sur miljö att växa i, pH 5,5-6,0. Tillför mängder med organiskt material varje år, såsom kompost, och om det behövs, kalk. Om du strör kalk över snön undviker du den stora syraattacken på våren då snön smälter. Rådfråga gärna någon trädgårdskunnig i din närhet om pH-värdet.

Titta hur vildrosor växer i naturen.
De vill ha sällskap och bildar gärna snår. Runt rötterna växer ofta fleråriga örter som hjälper vildrosen att hålla sig frisk. Ett ömsesidigt förhållande. Undervegetationen får hjälp med skugga och fukt. De flesta rosenrabatter ter sig ganska konstlade om man jämför med hur en vildros vill ha det. Det är på våren då tjälen går ur jorden och blir hanterbar som det är bäst tid att plantera. I södra Sverige kan höstplantering ibland vara att föredra, då rosens rötter fortsätter att växa så länge jordtemperaturen är över +4ºC. Milda vintrar hinner rosen rota sig innan kylan träder in, och får en bättre start på våren. Rosen behöver däremot inte rota sig för att överleva.

Våren är också den tid då plantskolorna har bäst sortiment av gammaldags rosor. Svenska postorderfirmor har oftast vårleverans. Skickar du efter rosor från England bör du tala om vid beställningen när du vill han dem levererade, annars är risken stor att snön ligger djup då de anländer. Ofta har de i det varma emballaget börjat växa, så du måste övervintra dem frosttritt, krukade i något svalt utrymme. De behöver också mängder med extraljus. Höstnumren av Rosenbladet beskriver utförligt hur du går tillväga vid beställning från olika plantskolor.

Det kan ej nog upprepas PLANTERA INTE FÖR TÄTT!

Ta reda på hur stora plantorna blir som fullvuxna. De flesta rosentusiaster har fått erfara att rosorna blir mycket större än de någonsin kunnat drömma om. Många gånger har man önskat att buskarna haft hjul de första fem åren. Däremot är planteringsavståndet i en häck mycket mindre, hälften av bredden på buskarna. Blir buskarna 1 ,5 m breda som fullvuxna, plantera då med 75 crn mellanrum.

Hur planterar jag?
Styv lera luckras upp till två spadtags djup. Blanda in kompost, grov sand och allt som kan öka jordens grynstorlek. Stallgödsel kan vara bra, men den får absolut inte vara färsk. Den bör ha legat i flera år, annars bränns rötterna sönder. Du kan komplettera med något gödselmedel som bryts ner långsamt, benmjöl eller hornmjöl. Förbered jorden flera veckor i förväg, så att den hinner sätta sig. Tänk på rötterna då du planterar barrotade plantor. Sprid ut och korta in dem så att hela plantan liknar ett timglas. Lika mycket ovan som under jord.

Var uppmärksam på att rötterna inte torkar. En halvtimme i solen kan göra att rosen dör. Det bästa är att skydda rosorna dränkta i en hink med vatten eller lervälling.

De flesta köprosor är okulerade. Sorten är inympad på en vildros, t.ex. R. canina eller R. multiflora, som oftast tål övervintring bättre än den förädlade rosen. Okuleringen syns som en ansvällning runt rothalsen där alla grenar utgår ifrån. Det är viktigt att plantan sätts så djupt att okuleringen hamnar 10-15 cm under markytan. Rötter växer då ut på grenarna ovan okuleringen, vilket gynnar den förädlade rosen och ökar dess möjligheter att övervintra. Låt plantorna stå ett dygn i vatten före planteringen. Blanda i lite benmjöl med planteringsjorden och låt rötterna få god kontakt med jorden genom att hälla i en hink med vatten i planteringshålet. Kupa upp jorden över rosen. Skydda plantan den första tiden med granris, tills den börjar växa. Vårsolen kan vara mycket stark.

  

          ❘ koppoms-rosarium.org  © 2006  ❘     ❘ Redesigned 2009 ❘     ❘ webansvarig: Harald Krokstad ❘