A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Å
Ä
Ö

                  Andra växter 2

' Bergtall '
(Pinus mugo ' Mughus ')
Ursprung: Bergtallen är inhemsk i Alperna och många andra bergskedjor i Centraleuropa
Växtsätt: Låg, tät och buskaktig. 2 x 5 meter
Barr: Mörkgröna. Sitter parvis och har långa slidor. Knopparna är rika på kåda.
Kottar: Symetriska äggformade-runda
Egenskaper: Zon 7
Förvärv: Bilka i Slagelse, Danmark 080822
Foto: Bertil Gustafsson

' Pelaridegran '
(Taxus Hicksii)
Växtsätt: Låg, tät och buskaktig. 2 x 5 meter
Barr: Glänsande mörkgröna.
Egenskaper: Tål hård beskäring (skall helst göras på våren). Användbar som häck. Zon 5
Förvärv: Nya Sätraplant 080520
Foto: Bertil Gustafsson

' Krypidegran '
(Taxus Hillii)
Inköpt 1992. Flyttad till Rosariet 2007.
Foto: Bertil Gustafsson

' Serbisk dvärggran '
(Picea omorica' Karel ´)
Europa är hemland för två granar; vår vanliga gran och serbisk gran. Den upptäcktes först 1875 och växte då i ett begränsat område i Jugoslavien
Växtsätt: Serbisk gran anses vara ett av de vackraste barrträden. Variteten 'Karel' är en dvärgvariant
Barr: Blåa
Egenskaper: Zon 6
Förvärv: Bilka, Slagelse, Danmark 080822
Foto: Bertil Gustafsson

' Sävenbom '
(Juníperus sabina)
Ursprung: Växer i Europas bergstrakter från Pyrenéerna genom centrala Europa till Krim och vidare österut i Kaukasus, Ural, södra Sibirien och Mongoliet. I Europa anses den vara en interglacial relikt, överlevande från Würmperioden. Det finns ca 20 odlade sorter, varav "Tamariscifolia" är den bäst kända. Flera av sorterna kan odlas i vårt land.
Växtsätt: Låg buske (0,5-2 m), vilken utbreder siggenom underjordiska utlöpare. Grenarna är uppåtböjda, tätt klädda med skott. Skotten är vanligen täckta med fjälliga, parvis motsatta barr. Han- och honblommorna sitter vanligen på olika buskar. Kottarna, som är blå med en vitaktig beläggning, är ca 5 mm i diameter. De mognar på våren och innehåller mellan ett till fem frön.
Egenskaper: Sävenbom odlades tidigare i bl a klosterträdgårdarna som läkeväxt, men betraktas idag främst som en giftväxt, eftersom den innehåller giftet sabinol. Krossade kvistar avger en obehaglig doft, vilket är utmärkande för sabinol.
Förvärv: Rotskott erhållet från Bertil Gustafsson.

' Kinesisk krypen '
(Juníperus media 'Mint Julep')
Växtsätt: Låg utbrett växande en.
Barr: Friskt gröna
Egenskaper: Snabbväxande. Kan beskäras. Zon 4
Förvärv: Inköpt 1990. Flyttad till Rosariet 2007.
Foto: Bertil Gustafsson

Thuja Orientalis ´Aurera Nana'
Ursprung: Släkten Thuja orientalis är inhemsk i nordöstra Kina och Korea. Den sändes första gången till Europa 1690, men odlades inte i någon större skala i Europa förrän omkring mitten av 1800-talet.
Växtsätt: Varieteten 'Aurera Nana' är låg, nästan äggformad.
Barr: Gula
Egenskaper: Dålig härdighet. Odlas främst i medelhavsområdet
Förvärv: Bilka i Slagelse, Danmark 080822
Foto: Bertil Gustafsson

Pyramidthuja
(´Smaragd´)
Växtsätt: Växer koniskt. Höjd 4 - 5 meter
Egenskaper: Trivs bäst i sol. Zon 5
Lämplig till slänter och som undervegetation.
Förvärv: Nya Sätraplant 080604
Gåva från Göte Skarfält och Vivianne Andersson
Tillägnat Bertil på 70-årsdagen
Foto: Bertil Gustafsson

´Klotthuja´
(Thuja occ. Globuosa)
Ursprung: Thuja occ. är inhemsk i östra Nordamerika från Nova Scotia och Manitoba till Appalacherna, Virginia, North Carolina och Illinois.
Växtsätt: Variteten ' Globuosa ' är bollformad, låg och kompakt. 0,5 - 0,8 meter i diameter
Barr: Täta, vackert gröna barr, vilka kan skifta färg till brunaktig under vårvintern
Förvärv: Inköpt 1993. Flyttad till rosariet 2007
Foto: Bertil Gustafsson

' Thuja occidentalis '
' Bowling Ball '
Ursprung: Thuja occidentalis är inhemsk i östra Nordamerika. Flera odlade varieteter finns, däribland 'Bowling Ball'.
Växtsätt: Klotformad
Barr: Gröna
Förvärv: Bilka i Slagelse, Danmark 080822.
Foto: Bertil Gustafsson

' Ärtcypress '
(Chamaecyparis picifera ' Filifera Aurera ')
Ursprung: Chamaecyparis picifera (ärtcypress) är inhemsk i de japanska skogarna på 400 - 1700 meters höjd. Det finns omkring 60 odlade sorter bara i Europa, däribland ' Filifera Aurera '
Växtsätt: Klotformad, kompakt
Barr: Gulaktiga
Kottar: Små ärtliknande
Odling: Sol, humusrik jord
Förvärv: Elises Blomsterlökar, Holmedal, 080629
Foto: Bertil Gustafsson

' Dvärghemlock '
(Tsuga canadensis ´ Jeddeloh ´)
Ursprung: Nio arter av Hemlock växer i Östasien och Nordamerika. Under tertiärtiden växte hemlockarter även i Europa. ' Jeddeloh ' lär växa i östra Nordamerika.
Växtsätt: Städsegrönt barrträd i dvärgform med överhängande mjuka grenar.
Barr: Gröna barr
Förvärv: Bilka i Slagelse, Danmark 080822.
Foto: Bertil Gustafsson

' Juniperus pfitzeriana '
( ´ Gold Star ´)
Ursprung: Kina?
Växtsätt: Bred, flat växt.
Barr: Gulaktiga
Förvärv: Bilka i Slagelse, Danmark 080822.
Foto: Bertil Gustafsson

' Juniperus squamata '
( ´ Meyerii Compact ´)
Växtsätt: Upprättväxande och starkt förgrenad. Uppnår en höjd av 2 meter på 10 år
Barr: Blåvita barr
Förvärv: Bilka i Slagelse, Danmark 080822.
Foto: Bertil Gustafsson

' Parkolvon'
(Viburnum lantana´)
Växtsätt: 1-3 meter hög buske
Blad: Ovala, mörkgröna bladskivor. På undersidan tätt stjärnhåriga
Blommor: Blommar i juni-juli. Platt, 5-10 cm bred blomställning med gulvita, illaluktande blommor. Svarta bär
Egenskaper: Förvildas ganska ofta
Förvärv: Skott från en gammal buske vid den före detta lärarbostaden i Stora Koppom. Gåva från Eva Wilke

❘ Koppoms Rosarium  ©  2006 ❘