A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Å
Ä
Ö

                  Andra växter 3

' Picea Abies '
(' Little Gem ')
Växtsätt: Kompakt växande dvärgbarrväxt. Höjd 0,4 m, Bredd 1,0 m. Klotformig.
Barr: Korta, klargröna och tätt ihopsittande.
Odlingstips: Lämplig i stenträdgård. Kräver humusrik jord
Egenskaper: Zon 7
Elise´s Blomsterlökar, Holmedal 090530

' Björkspirea
(' betulifolia ')
Ursprung: Nordamerika (sammanlagt finns ett 100-tal vildarter av spirea i Nordamerika
Växtsätt: Bredvuxen, kompakt buske 0,6-1,0 m hög. Som äldre blir den bredare än hög eftersom den bildar rotskott.
Blad: Mellangröna. Påminner i formen om björklöv.
Blommor: Blommar i juni med vita, små blommor i 3-6 cm stora klasar.
Egenskaper: Trivs i både sol och halvskugga. Utmärkt som underplantering till träd eller i framkanten av buskage eller i slänter. Zon 6.
Förvärv: Gåva från Bertil Gustafsson

' Juniperus Communis '
(' Arnold ')
Växtsätt: Pelarformig. 2 m hög.
Odlingstips: Skall ej beskäras!
Elise´s Blomsterlökar, Holmedal 090530

❘ Koppoms Rosarium  ©  2006 ❘